balumama balumama balumama

First post: Jun 20, 2017
मंदिर परिसर: दारी

आदमापूर येथे संत बाळूमामा यांच्या समाधी मन्दिराचे दक्षिणाभिमुख सुरेख कोरीव दगडी महाद्वार पाहून प्रत्येक प्रवासी थांबतो. हात - पाय धुतो. सभामंडपात येतो. मंडपाचे रंगकाम, येथील दिपयोजना, टापटीप आणि बाळूमामांचा मार्मिकपणे परिचय करून देणाऱ्या सुरेख ठसठसीत ओव्या पहात रमतो.इतक्यात त्याची नजर गाभाऱ्यात जाते. पूर्ण आकाराची बाळूमामांची प्रसन्न मूर्ती पाहून त्याला प्रत्यक्ष पहिल्याचा आनंद वाटतो. न काळात हात जोडले जातात. बाळूमामांच्या उजव्या हाताला मामांचे परमहंस सद्गुरू म...

सदगुरु बाळूमामांची बकरी:

सदगुरू श्री बळूमामानी आपली समाधी घेतली .त्यावेळी सुमारे हजार बाराशे बकरी होती .आज २००९ मध्ये बकऱ्यांची संख्या सुमारे वीस ते बावीस हजार झाली आहे . या बकऱ्याचे सुमारे सध्या १४ बगे केले आहेत केले आहेत .प्रत्येक बग्यात सुमारे दीड ते दोन बकरी आहेत त्यातले आठ बगे निरनिराळ्या जिल्ह्यात आहेत बाकीचे सहा बगे कर्नाटकातील जिल्ह्यात आहेत .

CaringBridge is a nonprofit social network dedicated to helping family and friends communicate with and support loved ones during a health journey. Learn more about CaringBridge.

To interact with balumama’s website, sign in or register today.

By registering with CaringBridge, you will join over 300,000 people a day who are supporting friends and family members.

Sign In Or Register
SVG_Icons_Back_To_Top
Top