pichit leelasathapornkit

"ลีพัฒนา" ได้ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการตกแต่ง ต่อเติมบ้านมานานกว่าสิบปี มีโอกาสได้พบเห็น คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาใช้งาน โดยที่วัสดุอุปกรณ์นั้นๆ จะต้องมีคุณภาพที่ดี มีความสวยงาม อายุใช้งานยาวนาน ทนทานต่อสภาวะอากาศในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยทางลีพัฒนาได้ทำการผลิตอุปกรณ์แผงรั้วระแนง บังตา อุปกรณ์ตกแต่งฉลุลายไวนิล แผงระแนงไวนิล (http://www.leepat.com/deco-screen.html) และแผงบานเกล็ดไวนิล รุ่นอีโค่ Eco Louver  (http://www.leepat.com/eco-louver.html)เพื่อลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดมา

CaringBridge is a nonprofit social network dedicated to helping family and friends communicate with and support loved ones during a health journey. Learn more about CaringBridge.

To interact with pichit’s website, sign in or register today.

By registering with CaringBridge, you will join over 300,000 people a day who are supporting friends and family members.

Sign In Or Register
SVG_Icons_Back_To_Top
Top