Close

Celebrate Two Billion Hearts with CaringBridge

Your gift to CaringBridge means that not only can we celebrate TWO BILLION visits to our site, but you also ensure the gift of two billion more. Donate to CaringBridge today.

Guestbook

By — May 17, 2010 2:37am
משפחת פורמן היקרה, אריק היקר, חברי ועד יקרים

בצער רב שמענו על פטירתו בטרם עת של מייסד שומרי משפט, הרב דויד פורמן.

במשך השנים הארוכות מאז פעל להקמת ארגונכם, למדנו – אנשי הצוות בקרן ובשתי"ל - להכירו ולהוקיר את מחוייבותו העמוקה לערכי הדמוקרטיה והשמירה על זכויות האדם, מחוייבות אותה ביסס על תפיסה מעמיקה ומרשימה של ערכי המוסר היהודי.   אישיותו החמה ומסירותו הפכו אותו לאחת הדמויות המובילות בניסוח קול יהודי חדש – קול המציג את הדאגה לזולת ואת המחוייבות ל'אחר' כביטוי עמוק של היהדות, ולא כמעשה המנוגד לה. בימים אלו, בהם גוברים הקולות המנסים להציג את המאבק על קידום ערכים אלו כמעשה בגידה אנטי יהודי או אנטי ציוני, חשיבותם של מעשיו ופועלו בולטת במיוחד.

אנו משתתפים בצערכם - צערנו, ומקוים כי המשך פועלה של העמותה שלכם, שאותה יסד הרב פורמן לפני שנים כה רבות, יהווה נחמת מה, שכן היא מבטיחה כי דרכו תמשך והמאבק על ישראל טובה יותר לא יעצר.

מי יתן ולא תדעו עוד צער

 

רחל ליאל                                                                                  קרלוס שטיגליץ

מנכ"לית הקרן החדשה לישראל                                                  סמנכ"ל שתי"ל